De oudercommissie

Samen sterk voor onze kinderen

Het is van belang dat ouders betrokken worden bij de beslissingen die binnen de De Tweeberg genomen worden.

De ouders worden vertegenwoordigd door de oudercommissie. De oudercommissie komt ieder kwartaal bij elkaar om te vergaderen. Indien u vragen heeft kunt u deze mailen aan oc.kdvdetweeberg@gmail.com, uw vragen worden besproken tijdens de vergadering en later aan u teruggekoppeld.

Klachten kunt u tevens melden bij de oudercommissie, tevens zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie.