Het Kinderdagverblijf

Klein van stuk, groots in toewijding

Op Kinderdagverblijf De Tweeberg voelt u kind zich thuis. We bieden uw kind een vertrouwde, stimulerende omgeving, met een honkvast team. Zo kan uw kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en krijgt hij/zij de beste voorbereiding op de basisschool.

ONZE VERSCHILLENDE

Groepen

Baby

Baby’s hebben vooral behoefte aan een rustige vertrouwde omgeving en veel genegenheid. Ieder kind neemt in het begin zijn eigen dagritme mee. Om het verschil tussen thuis en kinderdagverblijf zo klein mogelijk te maken houden we in eerste instantie het schema aan van thuis.

De kinderen worden tussen 7:30 en 9:00 uur op de groep verwacht. De breng- en haal gesprekken zijn van groot belang. Zo weten we goed wat uw kind nodig heeft gedurende de dag. Wanneer uw kind wat groter wordt,  proberen we in overleg met de ouders een ritme aan te houden zodat de kinderen ook gezamenlijk aan tafel kunnen eten.

Dagindeling babygroep
Leidsters babygroep

Baby+

Voor de dreumesen is er veel uitdaging op de babyplus groep. Ze kunnen door de grote van de groep echt op ontdekking uitgaan en krijgen ze een goede voorbereiding op de peutergroep.

Dagindeling baby+ groep
Leidsters baby+ groep

Peuter

In de vroege ochtend laten we de peuters lekker samen spelen. Rond half 10 gaan we met de kinderen in de kring en krijgen alle kinderen de tijd om iets te vertellen. We zingen samen of we lezen boekjes voor. Daarna beginnen we aan ons dagritme zoals hieronder beschreven. Op de peutergroep bereiden we de kinderen voor op de basisschool. Dit doen we door onze Uk & Puk activiteiten.

Dagindeling peutergroep
Leidsters peutergroep
ELKE WOENSDAG & VRIJDAG

Peuterclub

Op woensdag en vrijdag bieden we ook peuterclub aan.
De peuterclub is alleen in de schoolweken van 9:00 tot 12: 00 uur.
De kinderen spelen in de peutergroep samen met de peuters van de hele dag opvang.
Minimale afname van 2 ochtenden, of in combinatie met een hele dag.
*Momenteel is er een stop op aanname peuterclub.

KINDEROPVANG

Tarief

Tarief

10,34per uur

Aanmelden voor onze kinderopvang?

Aanmelden
ONZE

Pedagogische Visie

Ieder kind is uniek en kan en mag zich ontwikkelen op zijn/ haar manier. Het bieden van veiligheid en vertrouwen is een belangrijke factor in ons kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is een verlengstuk van uw thuissituatie met extra mogelijkheden, zoals het spelen met andere kinderen. Persoonlijke aandacht voor zowel de ouder als het kind vinden wij erg belangrijk.

Download pedagogisch beleidsplan
SAMENWERKING MET

Basisscholen

De overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool is een spannende tijd voor uw kind. We doen er bij kinderdagverblijf de Tweeberg dan ook alles aan om deze overdracht zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. We werken met thema gerichte activiteiten zodat kinderen spelenderwijs leren met een bepaalde structuur om te gaan, maar ook om zelf te spelen.

Oefenen op de basisschool
Een keer per maand gaan we met een klein groepje kinderen kijken op de basisschool. We mogen dan echt even meekijken in de klas en we maken kennis met de juffen.

Voordat uw kind voor het eerst gaat oefenen op de basisschool, vullen de pedagogische medewerkers een overdrachtsformulier in. Zodra deze klaar ontvangt u deze digitaal om door te lezen. Bij vragen kunt u altijd bij de pedagogisch medewerkers terecht. De pedagogisch medewerkers hebben nog contact met de juf als er eventueel bijzonderheden zijn die toegelicht moeten worden. De juf van de basisschool plant oefendagen in voordat uw kind naar school gaat, zodat uw kind kan wennen aan zijn/ haar nieuwe klas.

VVE

Uk & Puk

Wij werken met het VVE programma Uk en Puk.
Uk en Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheden, sociaal- emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Puk de eerste rekenprikkels.
Uk en Puk stimuleert de ontwikkeling van baby`s, dreumesen en peuters. Door te spelen en te ontdekken. Daarom staat spelen centraal in Uk en Puk. Het draait bij Uk en Puk niet alleen om lesjes geven en lesjes leren, Uk en Puk leert baby`s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden, door actief bezig te zijn en lekker te spelen.